späť na hlavnú stránku
DEJEPIS
Dňa 13.2.2019 sa žiaci maturitného ročníka študujúci spoločenské odbory zúčastnili odbornej exkurzie do Národnej rady Slovenskej republiky a Národnej banky Slovenska. Na prehliadke priestorov NR SR nás sprevádzal Mgr. Ľubomír Adamišin, ktorý nám sprostredkoval informácie o histórii a súčasnosti NR SR a o štátnych symboloch. Nasledovala beseda s poslancom Martinom Klusom, kde žiaci diskutovali o fungovaní nášho štátu, aktuálnom politickom dianí, či politických kauzách. Navštívili sme tiež priestory rokovacej sály, kde sa však bohužiaľ v daný deň nerokovalo. V poobedňajších hodinách sme navštívili Národnú banku Slovenska, kde sme sa v rámci výstavy „Od slovenskej koruny k euru“ dozvedeli o histórii našej meny, jej vývoji, o rozpoznávaní falzifikátov, zasúťažili sme si a odniesli si domov vlastnoručne vyrazenú pamätnú mincu. Strávili sme príjemný, ale aj poučný deň, kde sme získali mnoho užitočných informácií. Za organizáciu exkurzie ďakujeme pani profesorke Krištofičinovej a taktiež za spoluprácu a dozor pani profesorkám Zelenkovej, Stankovej a Tóthovej.

NOVINKY