späť na hlavnú stránku
DEJEPIS
Morava


V stredu 24.10.2018 sa žiaci I.A, I.B, I.C, V.KNA a II.AJ pod pedagogickým dozorom pp. prof. Krištofičinovej, Zelenkovej, Tóthovej a Slobodovej zúčastnili na projekte „Po stopách sv. Cyrila a Metoda“ na Morave.
V archeoskanzene Modrá nás privítal a sprevádzal vtipný a milý pán sprievodca. Dozvedeli sme sa o spôsobe života Slovanov, o tom, čo jedli, ako sa obliekali, ako bývali, akým remeslám sa venovali a pod. Rozprával nám o príchode Konštantína a Metóda na Veľkú Moravu, o ich významnom prínose pre rozvoj kresťanstva, vzdelania, kultúry... Kládol nám veľa otázok, na ktoré sme museli odpovedať.
V blízkom Velehrade sme obdivovali krásnu Bazilikou Nanebovzatia Panny Márie a sv. Cyrila a Metóda.
V Pamätníka Veľkej Moravy v Starom Měste sme si prezreli film o Veľkej Morave a zapojili sa do interaktívneho vyučovania. Spoznávali sme život fiktívneho veľmoža menom Mojslav od jeho narodenia až po smrť na pozadí významných udalostí z čias Veľkej Moravy. Prezreli sme si základy kostolíka z 9. storočia, ktorý bol obklopený kostrovými ostatkami obyvateľov Veľkej Moravy.
Vďaka projektu sme si rozšírili nielen naše vedomosti o množstvo nových, zaujímavých poznatkov a zručností, ale sme sa mohli aspoň na 1 deň stať obyvateľmi veľkomoravskej osady. Ale... asi by sme náš život nechceli vymeniť...
Dávid Kis, V. KNA


NOVINKY