späť na hlavnú stránku
DEJEPIS
Dňa 19.10. 2021 sa na našej škole uskutočnila prednáška s pani archeologičkou, doc. Mgr. Zuzana Borzovou, phD. z Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Prednáška bola primárne určená seminaristom z dejepisu zo septimy, oktávy, tretieho a štvrtého ročníka štúdia, ale taktiež aj našim najmenším primanom. Hlavnou témou bol pravek, študenti dostali jedinečnú možnosť prehliadnuť si a oboznámiť sa s pravekými artefaktmi a nálezmi, okrem iného si aj vypočuť zaujímavé poznatky a informácie o tomto historickom období. Súčasťou bola aj prednáška a diskusia o práci archeológa a čo takáto práca obnáša, ktorú študenti značne ocenili.