späť na hlavnú stránku
DEJEPIS
„Našu minulosť nemôžeme zmeniť, avšak čo zmeniť môžeme je naša budúcnosť.“ Týmito slovami otvoril prednášku pán Dr. Robert Williams, ktorej sa dňa 31.1. zúčastnili žiaci z tried III.AJ a IV.AJ. Prednáška sa týkala holokaustu, ktorý nám zaujímavou formou priblížil, už spomínaný Dr. Rob Williams, výkonný riaditeľ USC Shoah Foundation a tiež jeden z popredných odborníkov na tému holokaustu, extrémizmu a neznášanlivosti. Žiaci mali možnosť pýtať sa otázky nielen Dr Williamsa, ale aj preživších holokaustu pomocou inovatívnej umelej inteligencie. Diskusia bola veľmi podnetná a obohacujúca. Za túto príležitosť ďakujeme Americkému veľvyslanectvu na Slovensku a Krajskej knižanici Karola Kmeťka v Nitre.