späť na hlavnú stránku
DEJEPIS
„Chcem radšej pätoro slov povedať, rozumom prostým chcem tých päť slov vyrieknuť, aby aj bratia všetko porozumeli, než nezrozumiteľných slov riecť tisíce.“ (Konštantín: Proglas)

Po stopách Cyrila a Metoda i Veľkej Moravy sa dňa 17. 10. 2023 vybrali žiaci z V.KNA, I.A, I.B a I.C. Našou prvou zastávkou bol VELEHRAD – pútnické miesto, v ktorom sme absolvovali prehliadku baziliky a výukový program s lektorkou, ktorý bol zameraný na najvýznamnejšie udalosti zo života sv. Cyrila a Metoda. MODRÁ nám ponúkla prehliadku archeoskanzenu – jedinečnú expozíciu v prírode zameranú na obdobie Veľkomoravskej ríše. Historickú exkurziu sme ukončili krátkou prechádzkou mestom UHERSKÉ HRADIŠTE, v ktorom sme si našli čas i na jedlo a príjemné rozhovory.