späť na hlavnú stránku
DEJEPIS
Dňa 19. 04. 2024 sa v Gymnáziu sv. Vincenta de Paul v Leviciach konalo KRAJSKÉ KOLO DEJEPISNEJ OLYMPIÁDY.
Našu školu reprezentovali:
v kategórii A: Adrián Mochnacký (I.A) - 8. miesto,
Karolína Burdová (IV.A) - 9. miesto,

v kategórii B: Eva Hrnčárová (I.A) - 4. miesto,
v kategórii C: Daniela Račková (IV.KA) - 2. miesto.

Všetkým súťažiacim srdečne blahoželáme.