späť na hlavnú stránku
FYZIKA
Bavia vás prírodné vedy? Zaujímate sa, ako fungujú veci okolo vás?

• U nás môžete získať vedomosti a zručnosti, ktoré ešte nemáte v rôznych oblastiach ( mechanika, termodynamika a molekulová fyzika, elektrina a magnetizmus, optika, kvantová a jadrová fyzika ).
• Poznatky z astronómie zase získate zapojením do súťaže Čo vies o hviezdach, v ktorej naši žiaci dosahujú vynikajúce umiestnenia.
• Bádateľské zručnosti možno rozvíjať s použitím pomôcok systému CMA COACH.
• Pre štúdium na vysokej škole sa kvalitne môžete pripraviť v predmete Seminár z fyziky, ktorý je možné zvoliť si už v treťom ročníku.


"You do not really understand something unless you can explain it to your grandmother."

"Nič si nepochopil skutočne, pokiaľ nie si schopný vysvetliť to svojej babičke."
Albert EINSTEIN

Členovia predmetovej komisie fyziky

Mgr. Laurinská KristínaFYZ-MAT -predseda PK
Mgr. Činčurová EvaFYZ-MAT - podpredseda PK
Mgr. Juríková JankaFYZ-CHE
Mgr. Eva Krišková GálováFYZ-INF