späť na hlavnú stránku
FYZIKA


"You do not really understand something unless you can explain it to your grandmother."

"Nič si nepochopil skutočne, pokiaľ nie si schopný vysvetliť to svojej babičke."
Albert EINSTEIN

Členovia predmetovej komisie fyziky

Mgr. Laurinská KristínaFYZ-MAT -predseda PK
Mgr. Činčurová EvaFYZ-MAT - podpredseda PK
Mgr. Juríková JanaFYZ-CHE
Mgr. Klarisa PavlovičováFYZ-INF
NOVINKY