späť na hlavnú stránku
FYZIKA
Špecifické úlohy PK:


Pripraviť exkurziu do planetária v Hlohovci pre žiakov prvých ročníkov
Pripraviť exkurziu do jadrovej elektrárne pre seminaristov z fyziky
V spolupráci s ostatnými prírodovednými predmetovými komisiami pripraviť pre žiakov program počas Týždňa vedy.
NOVINKY