späť na hlavnú stránku
FYZIKA
Zadania úloh Fyzikálnej olympiády budú zverejnené na https://www.iuventa.sk/olympiady/ucitel-organizator/fyzikalna-olympiada/

Čo vieš o hviezdach
Stredoškolská odborná činnosť
  • SOČ je dobrovoľná, záujmová činnosť žiakov denného štúdia všetkých typov stredných škôl.
  • Účastníci a účastníčky svoje súťažné práce riešia samostatne, alebo za pomoci konzultanta.
  • Výsledkom tvorivosti žiakov a žiačok SŠ je samostatná písomná práca, ktorú posudzuje odborná hodnotiaca komisia počas verejnej prezentácie v súťažnom odbore.
  • Vyvrcholením sú súťažné prehliadky, ktoré sa uskutočňujú každý rok. Sú jednotné v celej SR. Na nich žiaci obhajujú ústnou formou (prípadne aj prakticky) výsledky svojej dlhodobej práce pred odbornou hodnotiacou komisiou.
  • Súťaž je založená na systematickej práci s talentovanou mládežou, podporuje súťaživosť, napomáha rozvíjať talent, nadanie a odbornosť.