späť na hlavnú stránku
FYZIKA
Krúžok Informatika a fyzika pre všetkých, ktorí sa chcú naučiť merať a spracovávať údaje pomocou najmodernejších meracích systémov.
V školskom roku 2023/2024 krúžok bude viesť Mgr. Eva Krišková Gálová.