späť na hlavnú stránku
FYZIKA
Krúžok Fyzika pre všetkých, ktorí sa chcú naučiť merať a spracovávať údaje pomocou najmodernejších meracích systémov.
Krúžok je zriadený v rámci projektu na rozvíjanie čitateľskej a prírodovednej gramotnosti. Cieľom krúžku je realizovať bádateľské aktivity v prírodovednom vzdelávaní prostredníctvom najmodernejších prostriedkov na meranie, spracovanie a analýzu údajov - Digitálne nástroje CMA Coach.
V školskom roku 2019/2020 krúžok vedie Mgr. Laurinská.NOVINKY