späť na hlavnú stránku
FYZIKA
Veselo i vážne


Matematik, biológ a fyzik sedia v kaviarni a pozorujú dom oproti.
Vidia, ako dvaja ľudia vošli do domu a traja po chvíli vyšli von.
Fyzik : "Merania sú nepresné."
Biológ : "Rozmnožili sa."
Matematik : "Ak práve teraz jedna osoba vojde do domu, bude opäť prázdny."

Albert Einstein :
" Dve veci sú nekonečné: vesmír a ľudská hlúposť, ale nie som si istý tým vesmírom..."

Niektoré príslovia preložené do vedeckého jazyka
o Chemická zlúčenina vodíka s kyslíkom, ktorá produkuje minimum decibelov pôsobí eróziu vrstvy hornín uložených pozdĺž jej trajektórie.
o Vzdialenosť bodu A (čo je miesto, kde ukončí malvica priťahovaná gravitačnou silou svoju dráhu) od bodu B (čo je miesto ležiace zvisle pod miestom začiatku jej dráhy) sa blíži k nule.
o Viac ako raz, ale menej ako trikrát urči veľkosť fyzikálnej alebo chemickej veličiny a menej ako dvakrát ale viac ako nulakrát použi spôsob obrábania, pri ktorom sa časti materiálu od seba oddeľujú.
o Kto odoláva pokušeniu nepodľahnúť túžbe driemať svoju vlastnú energiu, býva obklopený chlorofylom.
o Keď sa náraz akustických vĺn šíriacich sa zo zdroja v ľudskom hrdle odrazí od bariéry kompaktnej hmoty, tak je sila i kvalita spätnej vlny adekvátna pôvodnému impulzu.
o Podmienkou koexistencie jedincov druhu Homo sapiens a spoločenstva druhu Canis lupus je zjednotenie akustickej signálnej sústavy.
o Kinetická energia eroticky motivovaného bilaterálneho, spravidla heterosexuálneho vzťahu môže byť použitá k transferu vysokých geologických útvarov.
o Kategorický imperatív nedovoľuje ľubovoľnému subjektu likvidovať zdroj infražiarenia, ktorý svojím behaviouristickým systémom neatakuje tento subjekt, lebo jeho radiácia sa chova inertne k telesnej integrite uvedeného subjektu.


Pôvodné znenie prísloví:
o Tichá voda brehy myje.
o Tichá voda brehy myje.
o Jablko nepadá ďaleko od stromu.
o Dvakrát meraj a raz strihaj.
o Komu sa nelení, tomu sa zelení.
o Ako sa do hory volá, tak sa z hory ozýva.
o Kto chce s vlkmi žiť, musí s nimi vyť.
o Láska hory prenáša.
o Čo ťa nepáli, nehas.