späť na hlavnú stránku
FYZIKA
Od 4.11. do 10.11.2019 sa uskutočnil Týždeň vedy na Slovensku. V rámci tohto týždňa sme pre žiakov Semináru z fyziky pripravili odbornú prednášku z jadrovej fyziky, ktorú viedol Mgr. Matúš Balogh, zamestnanec Fyzikálneho ústavu SAV v Bratislave. Žiaci sa zaujímavou a pútavou formou dozvedeli nielen nové informácie z fyziky ťažkých iónov, ale boli informovaní aj o činnosti fyzikálneho ústavu SAV, o možnostiach výskumu a pod. Ďakujeme.