späť na hlavnú stránku
FYZIKA
Od 9.11. do 15.11.2020 sa uskutočnil Týždeň vedy na Slovensku.
-Pre žiakov SEF sme pripravili online prednášku o možnostiach štúdia na STU v BA pre maturantov
-Žiakom sme dali do pozornosti Festival vedeckých filmov, ktorý sa uskutočnil dňa 11. novembra 2020. Tohtoročnou témou je "Svetelné znečistenie... Čo nám hrozí?". Po premietaní filmu nasledovala diskusia s astronóm a astrofyzikom doc. RNDr. Jurajom Tóthom, PhD., ktorý pôsobí na Katedre astronómie, fyziky Zeme a meteorológie so zameraním na malé telesá Slnečnej sústavy a s MUDr. Martinom Kucharíkom, primárom neurológie, ktorý pôsobí v Centre intervenčnej neurorádiológie a endovaskulárnej liečby (CINRE). Odborníci priblížia problematiku straty prirodzenej tmavej oblohy a s tým súvisiace otázky, ktoré sa postupne vynárajú v jednotlivých oblastiach života.
Počas oboch prednášok bolo možné klásť otázky prostredníctvom aplikácie Slido, alebo na stránke www.sli.do po zadaní hesla: tyzdenvedy.