späť na hlavnú stránku
GEOGRAFIA
Na vyučovacom predmete geografia sa dozviete mnoho zaujímavostí o fungovaní prírodného prostredia so systémom ľudskej spoločnosti. Spoznáte mnoho krajín a ich špecifík, ktoré krásne miesta sa oplatí navštíviť. Geografia Vás naučí geografickému mysleniu, radosti a inšpiruje k poznávaniu.

A ešte geografia z pohľadu žiakov: „ Geografiu nebudeš spoznávať len za lavicou písaním poznámok, ale aj vlastnými očami počas exkurzií, či už do zahraničia alebo na Slovensku. Pomocou máp, atlasov, glóbusov a výborných učiteľov zažiješ cestu okolo sveta aj za jednu vyučovaciu hodinu. Toto všetko Ťa čaká na geografii, ak sa rozhodneš študovať na našom gymnáziu.“

Členovia
Predseda PK: Mgr. Vladimíra Juráková Tev-Geo
Členovia: Mgr. Dana Slobodová Tev-Geo
Mgr. Vladimír Podoba Tev-Geo
Mgr. Silvia Páleniková Bio-Geo