späť na hlavnú stránku
GEOGRAFIA
Rozdelenie úloh

za zbierku zodpovedá Mgr. Juráková

zodpovednosť za nástenku – Mgr. Slobodová

Celoslovenská súťaž GQIQ – Mgr. Turanová

Geografická olympiáda na úrovni SŠ - Mgr. Slobodová, Mgr. Podoba, Mgr. Juráková,Mgr. Turanová


Práca v odborných komisiách:

Mgr. Turanová:
  1. členka krajskej komisie GO pre ZŠ
  2. členka celoslovenskej komisie GO pre ZŠ
  3. členka krajskej komisie GO pre SŠ
Mgr. Slobodová:
  1. členka okresnej komisie GO pre ZŠ