späť na hlavnú stránku
GEOGRAFIA
Dňa 15. 10. 2015 predmetová komisia geografie a predmetová komisia telesnej a športovej výchovy zorganizovala prvú časť školského projektu ,,Poznaj a chráň mikroregión“. Táto časť mala názov región Tríbečsko - Topoľčiansky. V rámci dňa žiaci III.TA navštívili národnú kultúrnu pamiatku zámok Topoľčianky, neskorogotický zámok z 15.-16.storočia v renesančnom a barokovom slohu. Po prehliadke zámku si žiaci prezreli Národný žrebčín. Na záver programu navštívili neďalekú Zubriu zvernica. Výstupom z tejto časti projektu boli prezentácie a postery umiestnené v priestoroch školy.