späť na hlavnú stránku
GEOGRAFIA
Školský projekt:"Poznaj a chráň mikroregión"
2. časť: Oponice


Apponyiovská knižnica
Knižnica Aponiovcov z Oponíc, ktorá je známa ako najkrajšia interiérová knižnica na Slovensku, v súčasnosti obsahuje 8 222 písaných kníh v 12 jazykoch. Historická knižnica sa v súčasnom stave zachovala aj vďaka jednotlivcom a inštitúciám, ktoré sa napriek nie vždy priaznivým okolnostiam snažili pre jej zachovanie a zveľaďovanie.

Hrobka šľachtického rodu Apponyiovcov
V hrobke je pochovaných niekoľko desiatok príslušníkov Apponyiovského rodu, ktorí vlastnili oponické panstvo a obývali tamojší kaštieľ. Začalo sa do nej pochovávať v roku 1793, kedy bol dokončený klasicistický kostol sv. Petra a Pavla. Predtým si šľachtici za miesto svojho posledného odpočinku vyberali kláštory, ktoré však boli výnosom cisára Jozefa II., v roku 1790 zrušené.
Oponický hrad
Po prehliadke hrobky sme sa vybrali na Oponický hrad. Táto prechádzka nám trvala približne 35 minút. Keď sme vyšli na tento hrad uchvátil nás výhľadom na celú obec Oponice.