späť na hlavnú stránku
GEOGRAFIA
Katedra geografie a regionálneho rozvoja FPV UKF v Nitre pri príležitosti Týždňa vedy a techniky na našej škole uskutočnila dňa 10. 11. 2016 pre žiakov VII. SPA a IV. AJ bilingválneho štúdia prednášku: Geografické informačné systémy (GIS) ako významný nástroj geografického výskumu. Prednáška predstavila žiakom využitie geografických informačných systémov (GIS), ktoré sú základným počítačovým nástrojom geografov. Obsah prednášky bol zameraný na stručné predstavenie GISov, z čoho pozostávajú, akými smermi pokračuje ich vývoj, či v akých praktických oblastiach sa využívajú. Nosnou časťou bola prezentácia GIS výstupov, ktoré boli vytvorené ako výsledky vedeckých projektov, či výskumov.