späť na hlavnú stránku
GEOGRAFIA
Aktivita Vyšehradského festivalu
Dňa 21.11. 2017 sa študenti I. ročníka a II. AJ Gymnázia na Golianovej u.68 v Nitre zúčastnili odborných prednášok Vyšehradského festivalu, organizovaného SPU Nitra.
Téma prvej prednášky sa týkala činností SVP (Slovenský vodohospodársky podnik), protipovodňových opatrení a významných vodných stavieb na Slovensku.
Téma druhej prednášky, ktorú nám odprezentovala Mgr. Miriam Jarošová, PhD, známa meteorologička, bola Vplyv klimatickej zmeny na zrážky v krajine.
Ďalšie prednášky boli zamerané na prezentáciu zahraničných univerzít.
Súčasťou festivalu bola fotosúťaž na tému Voda, do ktorej sa zapojili aj naši študenti. Eliška Malecká z I.AJ sa umiestnila na 2. mieste a bola ocenená vecnou odmenou, získala fotoaparát.
Táto školská akcia bola veľkým vedomostným prínosom pre našich študentov.