späť na hlavnú stránku
GEOGRAFIA
DEŇ ZEME

K príležitosti Dňa Zeme, ktorý sa každoročne koná 22. mája, aj naša škola prispela aktivitou, ktorej náplňou bolo zveľaďovanie okolia školy. Tento rok sa tejto úlohy chopila trieda 1.C. Žiaci zbierali odpadky a starali sa o miestnu zeleň. Týmto spôsobom sme chceli prispieť aj my a poukázať na to, že každý, aj malý skutok vykonaný pre našu Zem sa počíta. Zem je naším domovom, kde žijeme, a preto jej venujeme našu náležitú pozornosť a chránime si ju.