späť na hlavnú stránku
GEOGRAFIA
„Poznaj a chráň mikroregión.“
Tretia časť projektu sa konala 7. júna 2018, kedy sa PK geografie a PK chémie zúčastnili expedície do jaskyne Driny a okolitých lesov Smoleníc s cieľom vykonať chemické pokusy a geografické pozorovania v teréne. V kvapľovej jaskyni si vychutnali zaujímavú a pútavú prednášku, po ktorej nasledovala pešia túra cez les, kde mohli počas cesty experimentovať s chémiou v prírode. V rámci geografie žiaci prezentovali svoje projekty na jednom zo stanovíšť.
Žiaci takto mali jedinečnú možnosť zážitkovou formou spoznávať okolitú prírodu, rastlinstvo, živočíšstvo, históriu, geografické súvislosti a možnosti cestovného ruchu v našom regióne.