späť na hlavnú stránku
GEOGRAFIA
Geografická olympiáda - kategória Z
Školské kolo Geografickej olympiády stredných škôl - kategória Z – praktické testovanie bez písomnej práce - sa konalo 12.01.2018 a zúčastnilo sa ho 90 žiakov. Do krajského kola, ktoré sa konalo 09. 02.2018 – postúpilo 13 žiakov a všetci sa stali úspešnými riešiteľmi krajského kola Geografickej olympiády v kategórii Z.

Najlepšie výsledky:
Daniel Sliacky - III.AJ – 9. miesto
Matej Pauchlík – III.C – 11. miesto


Blahoželáme.