späť na hlavnú stránku
GEOGRAFIA
AGROFILM
4.6.2022 sa žiaci III.AJ a IV.AJ zúčastnili 38. ročníka filmového festivalu AGROFILM – zameraného na témy týkajúce sa ekológie a geografie, ktorý organizovala UKF v Nitre. Na úvod si vypočuli prednášku spojenú s diskusiou o priestorových aspektoch vybraných ukazovateľov zdravotného stavu obyvateľstva Slovenska. Nasledovali filmy o ochrane a biodiverzite pralesov, o boji za ohrozené druhy živočíchov, ochrane pôdy, o včelárstve a tiež o fungovaní a význame hospodárskych dvorov na Slovensku. Spomínané filmy boli inšpiráciou, ako jednotlivec alebo len malá skupina ľudí, môže pomôcť zachrániť planétu – lesy, zvieratá, pôdu a v súvislosti s ňou aj ovzdušie a ako sa dá pomôcť ľuďom, ktorí sa ocitli na okraji spoločnosti a napokon ako oni pomáhajú svojmu okoliu.