späť na hlavnú stránku
GEOGRAFIA
6.10.2022 sa na Duchonke konalo krajské kolo súťaže ŽUPNÁ KALOKAGATIA – MLADÝ ZÁCHRANÁR. Súťaž je orientačným pretekom na 2,8 km pre päťčlenné zmiešané družstvá a súťažiaci sú hodnotení z teoretických vedomostí i praktických zručností v oblastiach: cestná doprava, BOZ, civilná ochrana, protipožiarna ochrana, protidrogová prevencia, ekonomika, šport, história, geografia, štát a právo, hod granátom na cieľ, streľba zo vzduchovky, topografia, rúčkovanie na lane, praktické zručnosti CO a poskytovanie prvej pomoci.
Družstvo našej školy v zložení Jakub Seko (IV.C), Peter Farkaš (V.AJ), Michael Kalaba (V.AJ), Diana Záborská (VII.SPA) a Laura Orelová (VI.SXA) sa v konkurencii 9 najlepších škôl Nitrianskeho kraja umiestnilo na 1. mieste.
BLAHOŽELÁME!