späť na hlavnú stránku
GEOGRAFIA
Projekt: Zvýšenie kvality vzdelávania na Gymnáziu Golianova 68 v Nitre.

Exkurzia - Oponice.

V sobotu 1.4.2023 sa žiaci I.PA a III.TA zúčastnili projektu „Zvýšenie kvality vzdelávania na Gymnáziu Golianova 68 v Nitre“, realizovaného vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.
Cieľom projektu realizovaného PK geografie je spoznávanie nášho mikroregiónu. Žiaci mali možnosť oboznámiť sa z históriou obce Oponice, jej kultúrnymi pamiatkami, ako aj prírodnými krásami.
V Malom kaštieli z prelomu 16. a 17. storočia, kde sa nachádza Apponyiho múzeum, si žiaci obzreli množstvo poľovníckych trofejí, trosky lietadiel, ktoré boli nájdené v pohorí Tríbeč, ako aj lodné kufre patriace Američanovi Thomasovi Cardézovi, ktorý sa preslávil plavbou na Titanicu. Veľká časť expozície je venovaná rodine Apponyiovcov, ich rodokmeňu, historickým fotografiám a listom, ktoré sa zachovali alebo ktoré múzeu napísala priamo Geraldine Apponyi koncom 90. rokov minulého storočia. Časť expozície približovala život v 20. storočí – hračky, elektroniku, dopravné prostriedky, ale aj triednu knihu z roku 1929.
Postupne všetci vyhladli a preto s radosťou privítali možnosť opiecť si klobásky, špekáčiky, slaninku ale aj marshmallow a trochu sa vyblázniť pri ohníčku.
Nasledovala prehliadka jednej z najznámejších knižníc na Slovenku – Apponyiovskej knižnice, pôvodne založenej okolo roku 1770. Po roku 1948 bola zničená komunistami, v rokoch 2007-2011 opätovne zrekonštruovaná spolu s kaštieľom a dnes patrí medzi najkrajšie historické interiéry Slovenska. V knižnici mohli žiaci vidieť vzácne diela z obdobia rokov 1515 – 1940, napr. od Macchiavelliho, Petrarcu, G. Bruna, Galileiho, Da Vinciho Dumasa, Balzaca či Newtona.
Záver výletu bol zavŕšený výstupom na zrúcaninu hradu Oponice, ktorý k obci neodmysliteľne patrí. Aj keď sa za prvých vlastníkov hradu považujú Čákovci, jeho história je samozrejme spojená aj s rodom Apponyi o ktorom sa žiaci v tento deň dozvedeli veľa nových informácií.