späť na hlavnú stránku
GEOGRAFIA
Projekt: Zvýšenie kvality vzdelávania na Gymnáziu Golianova 68 v Nitre.
Exkurzia - Topoľčianky.
Vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje sa v sobotu 22.04.2023 žiaci I.PA a III.TA zúčastnili 2. časti projektu „Zvýšenie kvality vzdelávania na Gymnáziu Golianova 68 v Nitre“.
Tentokrát mali možnosť obzrieť si zrúcaninu hradu Hrušov, o ktorého rekonštrukciu sa už od r. 2004 stará občianske združenie Leustach, ktoré významnou mierou prispelo k jeho konzervácii a stabilizácii. Aj keď o vzniku hradu nie sú presné záznamy, predpokladá sa, že staviteľmi hradu boli Čákovci a jeho hlavnou funkciou bolo stráženie obchodnej cesty spájajúcej Požitavie s Ponitrím. Na lúke pod hradom si mohli žiaci opekať prinesené dobroty a zahrať sa rôzne športové hry.
Ďalšou zastávkou bol klasicistický kaštieľ v Topoľčiankach, vytvárajúci južné krídlo historického objektu staršieho zámku. V roku 1970 bol kaštieľ vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku a naši žiaci absolvovali prehliadku múzea so zachovalým dobovým interiérom, zámockou knižnicou, zbierkami keramiky a porcelánu a napokon im sprievodkyňa ukázala aj zámockú kaplnku. Počas prehliadky mnohí prejavili skvelé vedomosti z našej histórie a vedeli odpovedať na otázky o rode Habsburgovcov alebo ohľadom prvého prezidenta Československej republiky - T. G. Masaryka, ktorý si zámok zvolil za svoje letné sídlo.
Posledné kroky výletu smerovali do Národného žrebčínu v Topoľčiankach, ktorý svojim významom patrí medzi dôležité európske šľachtiteľské a chovateľské centrá ušľachtilých teplokrvných koní. Žrebčín bol založený v roku 1921 a zameriava sa na chov shagya – arabského, arabského plnokrvného, lipicianského, huculského a športového koňa. Jedinečnosť Národného žrebčína spočíva v tom, že mimo Topoľčianok nie je v Európe zariadenie, v ktorom by sa chovalo päť plemien koní. Aj keď všetky kone boli nádherné, najväčšiu pozornosť si „ukradol“ lipician, ktorého dostala do daru počas svojej návštevy Slovenskej republiky v r. 2008 kráľovná Alžbeta II.
Na záver môžeme skonštatovať, že sme všetci spoločne strávili krásnu sobotu v príjemnom kolektíve, na krásnych miestach a dozvedeli sme sa mnoho nových informácií.