Goliankári sú v DofE iniciatívni aj v čase korony
„Dofácky webinár“

Goliankári si zodpovedne plnia svoje študijné povinnosti nielen formou online výučby, ale mnohí študenti napredujú aj v plnení si svojich vopred stanovených dlhodobých cieľov v rámci komplexného rozvojového programu Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu. Je pre nás potešením, že pandémia koronavírusu ich neodradila, naopak priviedla k tomu, aby boli nápaditejší, tvorivejší a flexibilnejší. Pracovali veľmi systematicky na sebazdokonaľovaní a prekonávaní seba samého. Svoje schopnosti i charakterové vlastnosti rozvíjali v troch oblastiach – v športe, v objavovaní skrytého talentu a v nezištnej dobrovoľníckej činnosti. To všetko sú vlastnosti, ktoré sa im v živote veľmi zídu v akejkoľvek profesii.
Pre „Dofákov“ je veľmi dôležitá interakcia. Vzájomným zdieľaním si osobných skúseností sa navzájom motivujú a inšpirujú v ďalšom možnom napredovaní. Aj žiaci z V.KNA si mali čo odovzdať. Aj keď sme nemali možnosť osobného stretnutia, webinár pomocou aplikácie ZOOM nám poskytol živú a interaktívnu formu prezentovania našich doterajších nadobudnutých výsledkov zdieľaním pripravených prezentácií a možnosťou klásť podnetné otázky prostredníctvom mikrofónu.
V súčasnej dobe sa veľmi populárnou stala možnosť prizvať si do webinára zaujímavého hosťa. My sme sa tentokrát podujali skontaktovať s Jankou Kubikovou z Národnej kancelárie programu DofE v Bratislave, ktorej sme ukázali, že aj začínajúci Dofáci (akými sú napríklad žiaci z kvinty) majú veľkú vôľu zmysluplne, kreatívne a zábavne zahnať nudu či domácu ponorku v tomto psychicky náročnom období. Nastavili si režim a trénovali hlavu, fyzičku i srdce. Janka bola veľmi príjemným a povzbudzujúcim hosťom. So zanietením s deťmi komunikovala a veľmi ocenila ich vytrvalosť. Zaujímala sa o individuálne príbehy. Keďže nás bolo iba 9, každý zúčastnený dostal dostatočný priestor na prezentovanie svojej doterajšej „Dofáckej cesty“. Strávili sme spolu 75 minút. Čas nám rýchlo plynul a zabavili sme sa. Kvintáni rozprávali o sebe zaujímavo a vtipne. Janka bola veľmi príjemne prekvapená a podotkla, že mnohé aktivity z bronzovej úrovne svojím obsahom pripomínajú už vyššiu – striebornú úroveň.
Janka, ďakujeme Ti za Tvoj čas a informácie, ktoré si nám poskytla. A ak sme inšpirovali aj ďalších Dofákov k vzájomnému zdieľaniu aj takouto formou webinára, budeme radi. Oplatí sa investovať svoj čas aj v čase zavretej školy do záujmu o príbehy svojich spolužiakov. Diskutujme o našich cestách a posúvajme sa navzájom k lepšiemu zajtrajšku. Podávame štafetu. Ako povedala Janka, nájde si čas aj na ďalšie skupinky zanietených „Dofákov“. Rozhovor v malej komunite dá priestor každému z Vás na sebavyjadrenie i spätnú väzbu.

Webinár so žiakmi pripravila: PhDr. Darina Račková