späť na hlavnú stránku
MATEMATIKA
Členovia


Predseda PK: PaedDr.Erika Miková MAT-FYZ
Zástupca predsedu: Mgr. Magdaléna Šonkoľová MAT-ANJ
PaedDr. Alena Viziová, PhD MAT-BIO
Mgr. Eva Frantzová MAT-BIO
RNDr. Zuzana Hurtová MAT-BIO
PaedDr. Jana Pechová MAT-INF
Mgr. Zoltán Šonkol MAT-CHEM
Mgr. Eva Činčurová MAT-FYZ
Mgr. Kristína Laurinská MAT-FYZ