späť na hlavnú stránku
MATEMATIKA
Krúžky šk. rok 2019/20

1. Pre 1.ročník – „Ako je to s číslami a písmenami“- Mgr.Zoltán Šokoľ
2. Pre 2. ročník – „Nech pracuje za nás počítač,...“ – PaedDr. Pechová
3. Pre 4.ročník - „Chcem byť úspešný“ – PaedDr. Miková
4. Krúžok finančnej gramotnosti – Mgr. Činčurová
5. „Príprava na TESTOVANIE 9 “ – PaedDr. Viziová, PhD