späť na hlavnú stránku
MATEMATIKA
Súťaže organizované v škol. roku 2019/20
Organizácia súťaží:
MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA

KATEGÓRIE A, B, C - koordinátor Mgr. Magdaléna Šonkoľová
Prípravu zabezpečujú :
kateg. A - PaedDr. Pechová, Mgr. Šonkoľová,
kateg. B - PaedDr. Miková, PaedDr. Viziová, PhD.
kateg. C - Mgr. Šonkoľ

KATEGÓRIE Z – 6, 7, 8 - koordinátor PaedDr. Alena Viziová, PhD.
Prípravu zabezpečujú :
kateg. Z 6 - Mgr. Šonkoľ
kateg. Z 7 - PaedDr. Viziová, PhD.
kateg. Z 8 - Mgr. Šonkoľ.
kateg. Z 9 - PaedDr. Viziová, PhD.

Ďalšie súťaže
Matematický náboj – PaedDr. Pechová
Matematický náboj- Junior – Mgr. Šonkoľ
Pytagoriáda – PaedDr. Viziová, PhD.
B- deň (spolupráca s KM FPV UKF Nitra) – PaedDr. Miková
Klokan – Mgr. Laurinská
Matematický expres - Mgr. Šonkoľ
Nábor do súťaží uskutočnia jednotliví vyučujúci vo svojich triedach do 20.9.2019.