späť na hlavnú stránku
MATEMATIKA
Akcie

V rámci školských projektov zorganizujeme projekt „Deň s matematickým softvérom“ v spolupráci s PK INF pre žiakov 1. ročníka 4-ročného gymnázia, 2. ročníka 5 –ročného gymnázia, 5. ročníka osemročného gymnázia – odborný garant PaedDr. Pechová, realizácia vyučujúci príslušných tried

Týždeň vedy na Slovensku
Termín konania 9. – 15. novembra 2015
PK zorganizuje pre žiakov súťaže, pracovné aktivity a besedy so zaujímavou tematikou