späť na hlavnú stránku
MATEMATIKA
Úspechy

Naši najlepší žiaci v matematických súťažiach :
1.rad (zľava doprava) : Petra Zaťková (I.PA), Adam Tkáč (II.SA), Viktória Pšenková (I.PA),
Soňa Chowaniecová (I.PA)
2. rad (zľava doprava) : Matej Pavlovič, (III.TA) Tomáš Klimo (III.TA), Martin Petkéš
(III.TA), Martin Žembery V. KNA, Jakub Hujavý V. KNA,
Alžbeta Žiarovská (II.SA), Anna Dukesová (II.SA)