späť na hlavnú stránku
MATEMATIKA
Zapojenosť do matematických súťaží
v školskom roku 2017/18


VÝSLEDKY SÚŤAŽÍ:STIAHNUT

MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA:

Organizáciou je poveraná PaedDr. Alena Viziová, PhD.
Kategória Z6 – prihlásených 4 žiaci - I. PA ( Vivienn Fraňová, Bibiana
Lovašová, Katarína, Vojtechová, Samuel Ulrich)
Prípravu žiakov vedie Mg. Alena Bystrická
Kategória Z7 – prihlásených 9 žiakov - II. SA ( Viktoria Bolečková, Ema Nagyová, Viktória
Pšenková, Diana Záborská, Petra Zaťková, Soňa Chowaniecová,
Marek Kántor, Jana Madová, Simona Blisková)
Prípravu žiakov vedie PaedDr. Alena Viziová, PhD.
Kategória Z8 – prihlásených 5 žiakov – III. TA (Adam Tkáč, Anna Dukesová, Petra Billiková,
Alžbeta Žiarovská, Nina Kadáková)
Prípravu žiakov vedie Mg. Alena Bystrická
Kategória Z9 – prihlásených 5 žiakov - IV. KA ( Tomáš Klimo, Lucia Domaníková, Martin Petkéš,
Matej Pavlovič, Tamara Trtíková
Prípravu vedie PaedDr. Erika Miková

Obvodné kolo kat. Z6, Z7, Z8 sa uskutoční 17. 4. 2018
Obvodné kolo kat. Z9 sa uskutoční 24.1. 2018, krajské kolo 24. 3. 2018

Organizáciou MO pre 4-ročné a 5-ročné štúdium je poverená Mgr. Andrea Ďurická

Kategória C – prihlásených 31 žiakov: I. A –5 žiakov, I.B – 5 žiakov, I.C –7 žiakov, V. KNA –3 žiaci,
I.AJ – 8 žiakov (resp. Z9), II.AJ – 3 žiaci
I.A – Adam Kozolka, Eliaš Pénzeš, Eva, Očadlíková Libuša Vlčáková, Timotej Lauko
I.B – Patrik Mikeš, Samuel Lenčéš, Ivan Huszár, Adam Majtán, Dominika Ďurfinová
I.C – Tomáš Moosch, Ondrej Mada , Oliver Longauer, David Keckés, Simona Gáspárova, Adam Mladý.
V. KNA – Marietta Miklová, Laura Lajtmanová, Pavol Hamar
I.AJ – Soňa Martišová, Vivien Hegedusová, Andrej Hulák, Michal Stano Michal Sántai, Lukáš Hudec,
Viktória Vrábliková, Pauláína Pinková
II.AJ – Jakub Patrik, Lukáš Balogh, Viktor Tyúkos
Prípravu žiakov vedie Mgr. Ďurická, PaedDr. Pechová

Kategória B – prihlásených 9 žiakov : VI.SXA –3 žiaci, III.AJ - 6 žiakov
VI.SXA -Jakub Hujavý, Šimon Tkáč, Martin Žembery
III.AJ . Viliam Vojtek, Lucia Gálová, Koiš, Rybanská, Halmová, Minarovičová
Prípravu žiakov vedie - PaedDr. Pechová , Mgr. Šonkoľová

Kategória A – prihlásených 14 žiakov VII. SPA – 1 žiačka, IV.A – 4 žiaci, IV. B – 2 žiaci, IV. AJ – 3 žiaci,
IV.BJ - 1 žiak, V. BJ - 3 žiaci
VII. SPA – Daniela Tydorová
IV.A- Ondrej Potúček, Michal Halenár, Oliver Szöllösi, Marek Oravec
IV.B- Branislav Lehman, Natália Gogolová
IV.AJ - Marián Mirko Dudaško, Marianna Zimmermannová, Marian Zimmermann
IV.BJ – Magdaléna Bellayová
V. BJ - Michal Ďurovič, Simona Zálešáková, Natália Kňažeková
Prípravu žiakov vedie PaedDr. Viziová, PhD., Mgr. Ďurická, PaedDr. Miková

Školské kolo kat A sa uskutoční 12.12.2017, krajské kolo sa uskutoční 16.1.2018.
Školské kolo kat B,C sa uskutoční 30. 1. 2018, krajské kolo sa uskutoční 10.4. 2018.

PYTAGORIÁDA:
Organizáciou je poverená PaedDr. Alena Viziová, PhD
Školského kola P-6, P-7, P8 – uskutoční sa 14.12.2017
Obvodné kolo sa uskutoční 14.3.2018.

MEDZINÁRODNÁ SÚŤAŽ V MATEMATIKE „B – DAY“
súťaž sa uskutoční 14. 12. 2017- prihlásené sú 2 družstvá – 1. družstvo –, Martin Fekete, Lucia Šebová V.AJ, Michal Ďurovič , Simona Zálešáková V.BJ, 2. družstvo – Marián Zimmermann, Marianna Zimmermanová - IV.AJ, Branislav Lehman, Natália Gogolová – IV.A, Jakub Patrik– II.AJ.
Organizáciou súťaže je poverená PaedDr. Erika Miková.

MATEMATICKÝ NÁBOJ 2018
Prípravu vedie PaedDr. Jana Pechová.

KLOKAN – medzinárodná súťaž
Organizáciou je poverená Mgr. Kristína Laurinská.

MATEMATICKÝ EXPRES
Prípravu vedie Mgr. Alena bystrická.