späť na hlavnú stránku
MATEMATIKA


Výsledky súťaží Týždňa vedy a techniky 2018


Matematika po anglicky

Kat. IV.-V. roč.: 1 miesto Marián Zimmermann, Marianna Zimmermannová, Peter Šmehyl, Marián Mirko Dudaško– V.AJ
Kat I.-III. roč. : 1. miesto Svetlana Mésarošová, Vivien Hegedüsová, Lukáš Hudec, Jakub Malík – II.AJ

Prírodovedný 5-boj

1.miesto Martin Petkéš, Tomáš Klimo, Tamara Trtíková – V. KNA

Riešime sudoku

Kat. Príma:
1. miesto Matej Garai
2. miesto Kristína Gažová
3. miesto Paulína Bajerlová
Kat. Sekunda:
1. miesto Viktória Filkorová
2. miesto Patrik Matušík
3. miesto Filip Štuller
Kat. Tercia
1. miesto Viktória Bolečková
2. miesto Kristína Lacová
3. miesto Diana Hamarová
Kat. Kvarta
1. miesto Anna Dukesová
2. miesto Nikola Horniaková
3. miesto Andrej Čerňanský
Všetkým srdečne blahoželáme !