späť na hlavnú stránku
MATEMATIKA

Takto sme súťažili v školskom roku 2019/20

Naši žiaci boli zapojení do rôznych matematických súťaží – do súťaží jednotlivcov aj do kolektívnych súťaží, v dôsledku pandémie sa vyššie kola súťaží neuskutočnili

Naši najúspešnejší žiaci sú

Pytagoriáda

Kategória P - 6  : Lukáš Mošať, I. PA - 1. miesto v školskom kole

                              Zuzana Lisá, Stela Kriváčková, Veronika Spišiaková, I.PA –

                                                                  2.- 4. miesto v školskom kole

Kategória P - 7  : Petra Bullová, Sofia Šmidriaková, Veronika Holková,

                              Martin Kajan, II.SA – 1.- 2.  miesto v školskom kole

Kategória P - 8  : Bibiana Lovašová, III. TA – 1. miesto v školskom kole

                              Michaela Vojtechová, III.TA – 2. miesto v školskom kole

                              Sofia Markovičová, III.TA – 3. miesto v školskom kole

Matematická olympiáda

Kategória Z - 6  : Lukáš Mošať, I. PA - 1. miesto v školskom kole

Kategória Z - 7  : Marin Hudec, II.SA – 1. miesto v školskom kole

                              Milan Beňačka, II.SA - 2. miesto v školskom kole             

Kategória Z - 8  : Bibiana Lovašová, III.TA - 1. miesto v školskom kole

                              Katarína Vojteková, III.TA – 2. miesto v školskom kole

                              Viktória Filkorová, III.TA – 3. miesto v školskom kole

Kategória Z - 9  : Soňa Chowaniecová, IV. KA – 1. miesto v školskom kole

                              Petra Zaťková, IV. KA – 2. miesto v školskom kole 

                              Samuel Tóth, I.AJ – 3. miesto v školskom kole

                                             8.- 11. miesto v okresnom kole – úspešný riešiteľ

                             Michal Ján Kytlic, I.AJ – 4. miesto v školskom kole

                                             3.- 6. miesto v okresnom kole – úspešný riešiteľ

Kategória  kategória C  : Samuel Tóth, I.AJ – 1. miesto v školskom kole

                                                              Filip Fördös, I.C - 2. miesto v školskom kole

                                            Michal Ján Kytlic, I.AJ – 3. miesto v školskom kole

Kategória kategória B : Jakub Malík, III.AJ -  1. miesto v školskom kole

                                         Soňa Martišová, III.AJ - 2. miesto v školskom kole

                                         Lukáš Hudec, III.AJ – 3. miesto v školskom kole

Kategória kategória A: Adam Kukučka, IV. AJ  - 1. miesto v školskom kole

                                        Pavol Hamar, VII.SPA - 2. miesto v školskom kole

                                        Marietta Miklová, II. SPA - 3. miesto v školskom kole

Kolektívne súťaže:

 Náboj

Náboj Junior 2019

Adriana Kepáková, Ema Nagyová, Viktória Bolečková,

Soňa Chowaniecová, IV.KA - 2. miesto v obvodnom kole

Viktória Pšenková, Samuel Ulrich, Katarína Vojteková,

Petra Zaťková, III.TA – 10. miesto v obvodnom kole

Matematický náboj 2020

Kategória Senior -  Adam Kukučka, Richard Bönde, Viktor Tyúkos – IV.AJ

          Pavol Hamar, Marietta Miklová –  VII. SPA - prihlásení do celoslovenskej súťaže

Kategória Junior - Boglarka Püspökyová - I.AJ, Oliver Michalička – I.B, Tomáš Klimo,   

          Martin Petkéš VI.SXA, Lukáš Hudec – III.AJ - prihlásení do celoslovenskej súťaže

B-deň

1.tím : Jakub Malík, Vivien Hegedüsová, Soňa Martišová, Lukáš Hudec – III.AJ –

                                                        5. miesto v celoslovenskej súťaže

2.tím : Adam Kukučka, Viktor Tyúkos, Lukáš Balogh – IV. AJ, Matej Kulháň – III.B –

                                                         7. miesto v celoslovenskej súťaže

Klokan

Celoslovenská a medzinárodná súťaž – prihlásených 78 žiakov – súťaž sa konala online

 

K dosiahnutým úspechom

BLAHOŽELÁME !