Projekt „Exkurzia Frankfurt nad Mohanom“

Tento rok zorganizoval náš nemecký lektor Kai Fürst exkurziu do Frankfurtu nad Mohanom, ktorý je veľmi známym bankovým mestom a jeho návšteva súvisela i so zavedením eura na Slovensku. Cieľom exkurzie bolo spoznávať nemecké reálie, vyskúšať si svoje jazykové vedomosti v praxi a naučiť sa orientovať vo veľkomeste. Exkurzie sa zúčastnilo 14 žiakov zo sexty A a 1.A triedy, ktorí sa pripravujú na nemeckú certifikátovú skúšku DSD. Vo Frankfurte sme strávili 4 krásne dni od 28.1. do 1.2. 2009.
Navštívili sme:
• Európsku centrálnu banku, kde sme si vypočuli zaujímavú prednášku o zavedení eura
• Múzeum peňazí
• Múzeum kultúr
• Filmové múzeum
• Frankfurtskú burzu
• Televízne štúdiá ZDF, kde sme sa zúčastnili nakrúcania detskej televíznej relácie „LOGO“
• Goetheho rodný dom
• Kostol sv. Paula, v ktorom sa zhromaždil prvý celonemecký parlament
• Filmové predstavenie
Exkurzia splnila svoj cieľ i očakávania študentov, a preto sme sa rozhodli exkurziu podobného typu zorganizovať aj v budúcom školskom roku.

Fotky
Frankfurt nad Mohanom

Nočný Frankfurt

Kostol sv. Pavla - miesto 1. zhromaždenia nemeckého parlamentu

Námestie Römerberg

Typické domy (Fachwerkhäuser) na námestí Römerberg

Frankfurtská burza

Múzeum peňazí - prednáška o vývoji peňazí

Múzeum peňazí - kreatívne hry

Goetheho dom 1

Goetheho dom 2

Kaiserdom - Dóm cisárov

Múzeum kultúr - Papua Nová Guinea 1

Múzeum kultúr - Papua Nová Guinea

Filmové múzeum - originál kostým Winettua

Televízne štúdiá ZDF

Naši nádejní moderátori