Projekt „Hráme a spievame si pre radosť“

Hráme a spievame si pre radosť je projekt podporovaný organizáciou UNESCO. Prvotná myšlienka vznikla zo spolupráce gymnázia v Brne a našim gymnáziom v roku 1994. Od roku 1995 je do projektu zapojených 5 škôl z rôznych krajín:
• Josef Haydn Real-Gymnasium, Viedeň, Rakúsko
• Gymnázium Brno, Slovanské námestie, Česká republika
• Gymnázium Nitra, Golianova ul., Slovenská republika
• Leöwey Klára Gimnasium, Pécs, Maďarsko
• Utrecht Sedelijk Gymnasium, Utrecht, Holandsko
Každý ročník projektu je venovaný určitej téme alebo nejakej významnej osobnosti z oblasti hudby. Projekt zahŕňa prácu v rôznych hudobných workshopoch. V rámci týchto workshopoch si študenti pod vedením učiteľov nacvičujú hudobné skladby, ktoré odohrajú na záverečnom koncerte. Všetko sa deje v cudzojazyčnom prostredí, nakoľko skupiny sú zmiešané.
Každý rok je organizátorom projektu jedna zo zúčastnených škôl:
• 2006 Viedeň, Rakúsko
• 2007 Nitra, Slovenská republika
• 2008 Utrecht, Holandsko
• 2009 Viedeň, Rakúsko

„Hráme a spievame si pre radosť“ 2009
Medzinárodný hudobný projekt sa v tomto roku uskutočnil vo Viedni v dňoch 16.-19.3. a bol venovaný pamiatke rakúskeho skladateľa Josepha Haydna. Tento rok si pripomíname dvesté výročia jeho úmrtia. Našu školu reprezentovala skupina piatich študentov: Radka Kolcúnová (SPA), Romana Uhríková (SPA), Barbora Studená (3.A), Matúš Hlaváč (2.B), Rado Slávik (2.B) pod vedením Mgr. Emílie Lederleitnerovej a Mgr. Anežky Luleiovej. Počas realizácie projektu pracovali študenti v spoločných vokálnych a inštrumentálnych workschopoch, v ktorých prebiehal nácvik spoločných skladieb a individuálnych vystúpení. Hostiteľská škola počas projektu pripravila aj mnohé sprievodné akcie. Spoločne sme navštívili mesto Eisenstadt, kde pôsobil Josef Haydn.

Fotky
Naša výprava, ktorú sprevádzali Mgr. E.Lederleitnerová a Mgr. A.Luleiová

Zoznamovací večer

Spevácky workshop

Workshop - zbor

Kostol J.Haydna v Eisenstadte

Hrobka J.Haydn

Zámok Esterházyovcov v Eisenstadte

Haydnova sála na zámku v Eisenstadte

Koncert na Haydnovom konzervatóriu v Eisenstadte - chorvátsky Tamburica orchester

Koncert na Haydnovom konzervatótiu - Panteleimonovo kvarteto

Naši študenti počas koncertu

Koncertu sa zúčastnila aj naša pani riaditeľka RNDr. M.Rácová

Záverečný koncert - študenti a učitelia z 5-ich krajín

Záverečný koncert - orchester