UNESCO projekt – šk.r. 2013/2014


V dňoch 7. – 9. 4. 2014 sa na pôde nášho gymnázia uskutočnil medzinárodný projekt UNESCO na tému – BÝVANIE. Účastníkmi projektu boli študenti z Čiech, Rakúska, Maďarska a zo Slovenska. V pondelok, 7. apríla 2014, sa po slávnostnom otvorení a privítaní hostí v školskej jedálni gymnázia odohrala študentská zoznamovacia párty v rodinnom dome s modernou galériou vo Veľkom Záluží. Hostiteľom bol Ing. Martin Štěpánek. V utorok, 8. apríla 2014, sa študenti zúčastnili exkurzie na tému „Kontrastné prvky v šľachtickom a ľudovom bývaní.“ Navštívili hrad Červený Kameň. V živom skanzene kopaničiarskej ľudovej kultúry v Turej Lúke ich privítali gazda s gazdinou v sprievode harmonikára, ktorý vyhrával slovenské ľudové melódie. Študenti okrem pútavej prehliadky skanzenu sádzali chlieb do pece a zapojili sa do výroby sladkej cestoviny, ktorú domáci nazývali perky. Popoludnie sa nieslo v znamení tvorivej práce v štyroch workshopoch: bývanie v minulosti, v súčasnosti, núdzové bývanie a bývanie študentov, bývanie v budúcnosti. V stredu, 9. apríla 2014, pracovali študenti jednotlivých workshopov v teréne. Navštívili zrekonštruovaný starý mlyn v Branči, rekonštrukcie ľudového bývania v Slovenskom poľnohospodárskom múzeu v Nitre, Azylový dom pre bezdomovcov, Zariadenie núdzového bývania pre osamelé matky s deťmi, nízkoenergetický dom na Zobore. Výsledky svojich tvorivých aktivít spracovali študenti formou kreatívnej tímovej medzinárodnej spolupráce v rámci jednotlivých workshopov a prezentovali ich pred členmi UNESCO výboru z Viedne v priestoroch školskej jedálne. Projekt bol úspešný, všetci zapojení študenti dokázali svoju schopnosť komunikovať v nemeckom jazyku a odniesli si so sebou veľa nezabudnuteľných zážitkov.

Fotografie