SchulBrücke 2014

V dňoch 20.3. – 28.3. 2014 sa v nemeckom meste Naumburg konal medzinárodný projekt SchulBrücke Europa 2014, ktorého sa zúčastnili ôsmi žiaci SPA triedy, 1 žiak z III.A a 1 žiak z I.B spolu s Dr. Darinou Arpášovou. Zúčastnení žiaci: Veronika Bafrncová, Juraj Illéš, Natália Kotešovská,Michal Palko,Paulína Ricová, Linda Ristemiová, Dominika Salajová, Thong Mai Hoang Minh - SPA, Filip Stollár - III.A, Philip Július Otto – I.B.

Tento projekt sa koná každý rok v inom nemeckom meste. Je organizovaný Európskou mládežníckou vzdelávacou organizáciou Weimar, podporovaný a financovaný Nemeckou národnou nadáciou a Nadáciou Roberta Boscha. Jeho hlavnou myšlienkou je „stavať mosty“ medzi národmi, hlavne medzi mladými ľuďmi v Európe.

Na projekte sa zúčastnili okrem nás študenti z týchto krajín a škôl:
• Holandsko - Teylingen - College Noordwijkerhout
• Nemecko - Litauisches Gymnasium Hüttenfeld, Lampertheim
• Švédsko –Tyska Skolan - Deutsche evangelische Schule, Stokholm
• Francúzsko –Lycee Felix Faure, Beauvais

Ústredná téma projektu „Budúcnosť národov v zjednotenej Európe“ sa členila na ďalšie podtémy - ľudské práva, demokracia, hodnoty, vojna, mier, ekonómia a ekológia, národná bezpečnosť. Študenti pracovali v zmiešaných medzinárodných skupinách, diskutovali o problémoch Európy i vlastných krajín.
Naši študenti predstavili svoju školu, mesto i krajinu. Počas „medzinárodného bufetu“ ochutnali špeciality všetkých zúčastnených krajín. Z tých slovenských mali najväčší úspech korbáčiky, parenica, domáce klobásky, chrumky, vinea a kofola.
Počas pobytu sa študenti bližšie spoznali s ostatnými žiakmi, získali nové poznatky a cenné skúsenosti, zlepšili sa v nemčine a spoznali iné kultúry.