späť na hlavnú stránku
NEMECKÝ JAZYK
Predmetová komisia nemeckého jazyka pracuje v školskom roku 2021/2022 v tomto zložení:
Predseda PK:PaedDr. Ingrida Jakubičková
Podpredseda PK:Mgr. Anežka Luleiová
Mgr. Viera Civáňová
PaedDr. Simona Ballayová
Mgr. Viktor Klimo