späť na hlavnú stránku
NEMECKÝ JAZYK
SchulBrücke 2016
V nemeckom meste Naumburg sa konal v dňoch 10.3. – 18.3. 2016 medzinárodný projekt SchulBrücke, ktorého sa zúčastnilo osem našich žiakov y triedy IV. AJ - Michal Bacigál, Zuzana Bajcarová, Ivana Brojová, Katarína Hankoóvá Silvia Hubinská, Martin Michalík Miroslav Podhora a Lucia Tonková pod vedením vyučujúcej nemeckého jazyka D. Arpášovej.
Tento projekt sa koná každý rok v inom nemeckom meste a je organizovaný Európskou mládežníckou vzdelávacou organizáciou Weimar, (Europäische Jugendbildungs- und Begegnungsstätte Weimar) podporovaný a financovaný Nemeckou národnou nadáciou (Deutsche Nationalstiftung) a Nadáciou Roberta Boscha (Robert Bosch Stiftung ). Jeho hlavnou myšlienkou je „stavať mosty priateľstva“ medzi mladými ľuďmi v Európe.
Na projekte sa zúčastnili okrem našich žiakov aj žiaci z Holandska, Nemecka , Maďarska, Poľska
Ústrednou témou projektu je „Budúcnosť národov v zjednotenej Európe“. Študenti pracovali v zmiešaných medzinárodných skupinách, diskutovali o problémoch Európy i vlastných krajín.
Naši študenti predstavili formou prezentácií svoju školu, mesto i vlasť. Súčasťou prezentácie bol i krátky folklórny program s tancom a spevom. V jeden večer pripravili študenti „medzinárodný bufet“, v ktorom ochutnali špeciality všetkých zúčastnených krajín. Z tých slovenských mali najväčší úspech korbáčiky, parenica, makovo-jablkový závin, domáce klobásky, chrumky, vinea a kofola.
Počas pobytu sa študenti bližšie spoznali s ostatnými žiakmi, získali nové poznatky a cenné skúsenosti, zlepšili sa v nemčine a spoznali iné kultúry. Žiaci komunikovali v nemeckom jazyku, získali tak chuť a väčšiu motiváciu učiť sa cudzí jazyk.