späť na hlavnú stránku
NEMECKÝ JAZYK
Podujatia a aktivity:

september:

Európsky deň jazykov - aktivity pre žiakov z nášho Golianka, zapojenie sa do online i šk.súťaží, online aktivít, interaktívnych webinárov hravou formou a zábavne
Červené stužky - tvorba a návrh loga, projektové práce, filmové pásma na tému HIV,AIDS
Európsky deň jazykov - celosvetová súťaž Návrh loga na tričko k EDJ
od 26.9.-31.12.2022
október:
slávnostné odovzdanie diplomov DSD I
príprava videoprojektu Wunderbar
Červené stužky - tvorba pohľadnice
november:
školské kolo olympiády v nemeckom jazyku
Jazykový kvet
Juvenes Translatores - v prípade výberu našej školy v spolupráci s PK ANJ
Koľko lásky sa zmestí do krabice od topáno

december:
písomná časť Sprachdiplomu
Best in Deutsch (v prípade ponuky tejto súťaže)
Vianoce v nemecky hovoriacich krajinách - rozhlasová relácia, prednes
január:
okresné kolo olympiády v nemeckom jazyku
Deň otvorených dverí

február:
krajské kolo olymiády v nemeckom jazyku
Karneval, fašiangy v nemecky hovoriacich krajinách - šk.projekt
marec:
jazyková skúška DSD I - písomná časť 9.3.2022
medzinárodný projekt Schulbrücke
písomná časť maturitnej skúšky
apríl:
jazyková skúška DSD I - ústna časť začiatok apríla 2022
máj:
porovnávací test - I.A,B,C,AJ
ústna časť maturitnej skúšky
Schulbrücke na našej škole - medzinárodný projekt
Pamätihodnosti a história Viedne - žiaci osemročného gymnázia
Salzburg a jeho pamätihodnosti - II.ročník a VII.SPA
jún:
Schulbrücke na našej škole - školský projekt