späť na hlavnú stránku
NEMECKÝ JAZYK

Podujatia a aktivity:
november:
  • podujatie pre základné školy
december:
  • písomná časť Sprachdiplomu
  • školské kolo olympiády v nemeckom jazyku
  • exkurzia do Vianočnej Viedne
január:
  • okresné kolo olympiády v nemeckom jazyku
  • ústna časť Sprachdiplomu
február:
  • krajské kolo olymiády v nemeckom jazyku
marec:
  • projekt UNESCO
  • projekt Schulbrücke