späť na hlavnú stránku
NEMECKÝ JAZYK
Projekt SchulBrücke 2012


V dňoch 8.3. - 16.3. 2012 sa v nemeckom meste Heidelberg konal medzinárodný projekt SchulBrückeEuropa 2012, ktorého sa zúčastnili študenti SPA triedy spolu s Mgr. Vierou Civáňovou: Sofia Lednická, Simona Chlebcová, Michaela Makyšová, Veronika Koprdová, Katarína Balková, Martina Nosianová, Nikola Lopašková a Elena Točíková. Tento projekt sa koná každý rok v inom nemeckom meste. Je organizovaný Európskou mládežníckou vzdelávacou organizáciou Weimar, podporovaný a financovaný Nemeckou národnou nadáciou a Nadáciou RobertaBoscha. Jeho hlavnou myšlienkou je "stavať mosty" medzi národmi, hlavne medzi mladými ľuďmi v Európe. Na projekte sa okrem nás zúčastnili študenti z týchto krajín a škôl:
-Nemecko-StaatlichesGymnasiumBergschuleApolda
-Holandsko -Teylingen - CollegeNoordwijkerhout
-Litva -PrivatesLitauischesGymnasiumLampertheim
-Poľsko -III. LiceumOgólnoksztalcacychZabrze


Ústredná téma projektu "Príspevok národov k zjednotenej Európe" sa členila v ďalšie podtémy - ľudské práva, demokracia, hodnoty, vzdelanie, bezpečnosť, vojna, mier, ekonómia a ekológia.Študenti pracovali v zmiešaných medzinárodných skupinách, diskutovali o problémoch Európy i vlastných krajín.

Naši študenti predstavili svoju školu, mesto i krajinu. Súčasťou prezentácie bol i folklórny program, pri ktorom samozrejme nemohol chýbať Jánošík. Počas "medzinárodného bufetu" ochutnali špeciality ostatných krajín. Z tých slovenských mali najväčší úspech korbáčiky, parenica, bryndzová nátierka, domáce klobásky, chrumky i vinea.