späť na hlavnú stránku
NEMECKÝ JAZYK
LehrerBrücke 2023 v Drážďanoch

Medzinárodný seminár pre učiteľov zo škôl, ktoré sú zapojené do projektu „SchulBrücke pre budúcnosť Európy“ Po dlhšej prestávke (podmienenej aj pandémiou) zorganizovala Nemecká národná nadácia (Deutsche Nationalstiftung) opätovne medzinárodné stretnutie učiteľov zo škôl, ktoré sú zapojené do projektu SchulBrücke. Trojdňového semináru sa koncom novembra zúčastnilo 28 učiteľov z celej Európy (Nemecko, Holandsko, Francúzsko, Taliansko, Maďarsko, Poľsko, Česko, Rumunsko, Bulharsko, Chorvátsko a Slovensko), medzi nimi aj Mgr. A. Luleiová, ktorá koordinuje projekt SchulBrücke na našom gymnáziu.
Organizátori si pre miesto stretnutia vybrali nádherné mesto Drážďany s bohatou históriou. Účastníci tak mali možnosť prezrieť si známe historické pamiatky mesta aj so zaujímavým výkladom z histórie od profesora Frithjofa Reinhardta, ktorý je zároveň aj vedúcim celého projektu.
Hlavnou témou semináru bolo vyučovanie na školách zamerané na budúcnosť ľudstva s cieľom upriamiť pozornosť žiakov na utváranie budúcnosti tak v rámci bežného života, ako aj života celej spoločnosti s ohľadom na životné prostredie a ľudí samotných. Úvodná prednáška univerzitného profesora Frithjofa Reinhardta na tému Budúcnosť v minulosti bola základom ďalšej diskusie učiteľov o tom, ako prepájať vedomosti o minulosti s plánovaním našej budúcnosti. V menších skupinách potom účastníci ďalej rozvíjali možnosti, ako sa tejto téme vo vyučovaní venovať čo najširšie, to znamená spájaním viacerých predmetov do jednej vyučovacej jednotky, prípadne školského projektu.
Medzinárodný seminár LehrerBrücke je veľmi zaujímavým projektom tak po stránke odbornej ako aj ľudskej. Priateľstvá a kontakty medzi učiteľmi vďaka tomuto projektu pretrvávajú už roky a sú aspoň malým dôkazom toho, že Európa je súdržná.


ARCHÍV