späť na hlavnú stránku
NEMECKÝ JAZYK
Nemecká jazyková skúška DSD I
Dňa 4.-5.4.2016 absolvovalo 13 žiakov nášho gymnázia ústnu časť nemeckej jazykovej skúšky Sprachdiplom úroveň B1. Ústna časť pozostávala z vypracovania projektu na tému zo života, jeho prezentácia, zodpovedanie otázok k danému projektu. Ďalšou časťou bol riadený rozhovor na tri zadané témy, pri ktorom museli žiaci spontánne reagovať a riešiť zadaný problém. Žiakov skúšali nemecký lektor Frank Bloch a vyučujúce Viera Civáňová a Darina Arpášová.
Všetci sa pripravili na ústnu časť svedomite, a tak ju zvládli na úrovni B1, príp. A2.
Skúšku absolvovali:
Peter Šmehyl, II.AJ
Monika Hudáková, III.AJ
Natália Kňažeková, III.AJ
Lucia Timková, III.AJ
Barbora Pániková, III.BJ
Michaela Uhrecká, III.BJ
Lucia Šebová, III.BJ
Viktória Weissová, III.BJ
Katarína Dobiášová, IV.AJ
Anna Katreňáková, IV.AJ
Martina Koniariková, IV.AJ
Dominika Willantová, IV.AJ
Maroš Čergeť, VIII.OKB


Teraz už len čakať na výsledky písomnej časti z Nemecka a ak aj tú zvládli vo všetkých troch častiach úspešne, môžu sa tešiť na zisk jazykového certifikátu.

Všetkým žiakom srdečne blahoželáme!

ARCHÍV