späť na hlavnú stránku
NEMECKÝ JAZYK
Jazykový pobytVolám sa Soňa Jesenáková a v období od 12.8.2016 do 2.9.2016 som sa zúčastnila na štipendijnom pobyte v malom nemeckom mestečku Hameln. Som naozaj veľmi šťastná , že práve ja som dostala túto úžasnú príležitosť.
Prvý víkend som strávila so svojou milou rodinou, u ktorej som tieto 3 týždne bývala. V prvú sobotu sme išli do Hannoveru , kde sa práve konal Maschseefest, čo je festival pri jazere s hudbou a kopou jedla- dala som si super špíz! Nasledujúci víkend som bola v Hamelne, kam som chodila do školy, na Pflasterfest-e , čo je festival taktiež povestný hudbou a jedlom. Poslednú sobotu sme boli celá rodina v Hamburgu. Plavili sme sa obrovským prístavom, nakupovali sme a videla som všetky pamiatky a zaujímavosti, ktorými sa „Benátky severu“ preslávili. Po tomto dni musím povedať , že Hamburg nemá chyby!
Spolu so mnou bolo v Nemecku aj ďalších 11 študentov z rôznych miest Slovenska. Síce sme sa poznali naozaj len veľmi krátko, dobre sme si rozumeli. Boli sme super skupina , ktorá bola veľa spolu! Boli sme v Hannoveri , kde sme mali prehliadku mesta – videli sme starú radnicu, kostol zničený po 2.sv. vojne a tiež pomník venovaný Židom. Ďalej sme boli aj v Bodenwerder, pár dní na to sme videli ako sa sklo vyrába a dokonca sme si aj mohli vyrobiť vlastnú sklenenú guľu. Pre mňa osobne bolo najväčším zážitkom lezenie v „lezeckom lese“, ktorý bol vážne vysoko nad zemou!
Samozrejme, museli sme chodiť aj do školy. Navštevovali sme Schillerovo gymnázium v Hamelne, čo je obrovská škola! Každý deň, okrem víkendov a výletov, sme mali 6 vyučovacích hodín. Jednu dvojhodinovku zameranú hlavne na konverzáciu s p. Karkošiakovou, ďaľšiu s nemeckou p. učiteľkou . Na týchto hodinách sme väčšinou preberali rôzne mieste príbehy a rozprávky. Poslednú dvojhodinovku sme si mohli vybrať nejaký predmet , na ktorom sme hospitovali- sledovali sme , ako to u nich prebieha. Prvý týždeň to bolo zábavné, ale časom nám bolo dlho len sedieť a nič nerobiť. Avšak pravdou je, že to záviselo hlavne od učiteľa.
Vďaka tomuto štipendiu som si našla veľa nových kamarátov, zistila , ako bežný život v Nemecku vlastne vyzerá a taktiež som sa oboznámila s nemeckým školským systémom , ktorý je naozaj dobre premyslený a veľmi sa mi páči. To najdôležitejšie však je, že som sa veľa naučila- hlavne nové slovíčka a som oveľa sebavedomejšia , keď rozprávam po nemecky.
Chcela by som sa veľmi pekne poďakovať všetkým, ktorí mi tento pobyt umožnili.

Soňa Jesenáková
ARCHÍV