späť na hlavnú stránku
NEMECKÝ JAZYK
Nemčinár roka 2016
Nemčinár roka je online súťaž pre študentov stredných škôl vo veku 15-19 rokov. Tento rok sa súťaž odohrala pod názvom Best in Deutsch po prvý raz v celej Európe, úroveň B1-B2. Naša škola sa prvýkrát zapojila do súťaže, hoci dosiahovaná úroveň našich gymnazistov je väčšinou A2, len v niektorých triedach B1. /Nemecký jazyk – druhý cudzí jazyk./ Chceli sme si to jednoducho vyskúšať a porovnať sa jednak medzi sebou a aj s inými školami.
Zapojilo sa 13 žiakov z tried I.AJ, III.AJ, BJ, IV.AJ, BJ, V.AJ .
Test na úrovni B1-B2 nebol jednoduchý, obsahoval gramatiku, posluch a orientáciu v texte.
Dúfame, že v budúcom školskom roku sa zapojí viac žiakov, aby si mohli overiť svoje vedomosti.

ARCHÍV