späť na hlavnú stránku
NEMECKÝ JAZYK
Projekt UNESCO
V dňoch 3. – 6. 4. 2017 sa 14 žiakov nášho gymnázia zúčastnilo projektu UNESCO 2017 vo Viedni.
Mottom tohtoročného stretnutia bol TURIZMUS. Tému spoznávali študenti z rôznych uhlov pohľadu: hudba, geografia, história, biológia. Rokovacím jazykom bola nemčina. Stretnutia sa zúčastnili tiež žiaci Gymnázia na Slovanskom náměstí v Brne, Haydn-Real Gymnázia vo Viedni a Babits gymnázia v Pécsi. Žiaci si vypočuli viaceré prednášky a navštívili mnohé podujatia (študentov najviac zaujali: prehliadka historického centra Viedne s turistickým sprievodcom, muzikál vo Volksoper Wien, návšteva prírodnej rezervácie Nationalpark Donau-Auen). Svoje skúsenosti a nadobudnuté vedomosti spracovali v jednotlivých workshopoch a následne ich prezentovali v záverečnom vystúpení. Projekt bol pre žiakov prínosom, pretože si precvičili svoje vedomosti z nemeckého jazyka a naučili sa prezentovať výsledky svojej práce pred publikom. Vyučujúce, ktoré projekt so žiakmi pripravovali:

PhDr. Darina Račková, PaedDr. Mária Šuláková.

ARCHÍV