späť na hlavnú stránku
NEMECKÝ JAZYK
Nemecká jazyková skúška DSD I 2017
V školskom roku 2016/2017 sa zúčastnilo nemeckej jazykovej skúšky Sprachdiplom na úrovni A2/B1 päť študentov, ktorí sa pripravovali pod vedením Mgr. Viery Civáňovej:
• Villamová Viktória, III.BJ
• Nagyová Sevim, IV.BJ
• Gajdošík Viktor, III.AJ
• Dudaško Marian Mirko, III.AJ
• Tkáčová Janka, IV.AJ

Dňa 9.3.2017 absolvovali žiaci písomnú časť, ktorej výsledky sa dozvieme z Nemecka až koncom školského roka. Test pozostával z práce s textom, posluchu a slohu.
Ústna časť sa konala dňa 31.3.2017, všetci ju zvládli na úroveň B1. Gratulujeme!

ARCHÍV